Loading…

ร้าน ไทยยงวัสดุก่อสร้าง

08-2442-4269, 08-2442-2265, 08-9131-6061
muaythaiyong@yahoo.com, muaythaiyong8@gmail.com, barbarasim99@gmail.com
บริษัท แคนตั้น เทรดดิ้ง จำกัด
คำอธิบาย ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคา
7,850.00
39,250.00
สรุปออเดอร์
ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม :
39,250.00
รวม
39,250.00 บาท
ที่อยู่ในจัดส่งสินค้า
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ